Doetinchemseweg 20, 7051 AC Varsseveld - INFO@SALONPERFECTSKIN.COM - (06) 1920 8835 - KVK: 51448181

MAAK EEN
AFSPRAAK

doetinchemseweg 20, 7051 Ac varsseveld - info@salonperfectskin.com - (06) 1920 8835

MAAK EEN AFSPRAAK

Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Salon Perfect Skin verwerkt van haar klanten.

Indien u klant wordt van Salon Perfect Skin, of om andere reden persoonsgegevens aan Salon Perfect Skin verstrekt door het invullen van een contact formulier, te bellen, te mailen of op andere wijze contact te leggen met Salon Perfect Skin, geeft u uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.

Geadviseerd wordt om deze Privacyverklaring door te lezen en te bewaren in uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is:
Salon Perfect Skin, Hogeweg 7b te Heelweg.
De salon is bereikbaar via: 0619208835 of info@spsvarsseveld.nl.

2. Welke gegevens verwerkt Salon Perfect Skin en met welk doel
De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

Voor- en achternaam, geboorte datum
Adresgegevens
Telefoonnummer en email adres
Intakeformulier met huiddiagnose en eventuele gezondheidsgegevens
Productgebruik
Het afhandelen van uw betaling

Salon Perfect Skin verwerkt de bovengenoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden
Uw naam, adres, telefoonnummer en email adres worden gebruikt voor: Contact over te maken afspraken en de annulering van afspraken, het versturen van uitnodigingen en informatie over de diensten van Salon Perfect Skin en het reageren op uw bestelling, (aan)vraag en/of boeking.

Uw gezondheidsgegevens en huiddiagnose worden gebruikt om deze in de vooruitgang van de behandelingen en eventuele huidafwijkingen te monitoren i.v.m. contra-indicaties bij diverse behandelingen.

De informatie over productgebruik van de gegeven behandeling wordt gebruikt bij eventuele huidreacties na te gaan voor welk product er een overgevoeligheid bestaat.

Salon Perfect Skin is wettelijk verplicht om haar financiële gegevens te overhandigen aan de belastingdienst.

Salon Perfect Skin heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Er kan echter niet gecontroleerd worden of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Bij het bezoek aan de salon door een minderjarige wordt er toestemming gevraagd aan ouders/verzorgers over het verwerken van persoonlijke gegevens van de minderjarige.

Email berichtgeving
Salon Perfect Skin gebruikt uw naam en email adres om informatie toe te sturen over activiteiten en diensten van Salon Perfect Skin. Afmelding voor deze mailing is te allen tijde mogelijk door het sturen van een email naar: info@spsvarsseveld.nl.

Informatie verstrekking aan derden
Salon Perfect Skin verkoopt haar gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

3. Niet- persoonlijke informatie
Wanneer u de website bezoekt, wordt er automatisch anonieme of geaggregeerde gegevens verzameld van niet- persoonlijke aard. (bv. Het type computerbesturingssysteem, het type internet browser, het aantal bezoeken en gemiddelde tijd die u er doorbracht, de pagina’s die u heeft bekeken) Deze anonieme gegevens worden gebruikt om de inhoud en gebruik van de website te analyseren, te verbeteren en te optimaliseren.

4. Gebruik van uw persoonlijke informatie die naar andere websites wordt verzonden
Salon Perfect Skin is niet verantwoordelijk voor de privacy verklaringen van andere websites, noch voor de uitvoering van dat beleid, zelfs niet als u op de website van Salon Perfect Skin terecht kwam via de website van een derde.

5. Bewaartermijnen
Salon Perfect Skin verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens op papier vernietigd en zullen de gegevens in ons digitale klantenbestand op “anoniem” komen te staan. Hierbij worden alle gegevens van de klantenkaart gewist, op de klantnaam en het klantnummer na (belastingwetgeving).

6. Beveiligingsmaatregelen
Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Salon Perfect Skin passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.

7. Inzagerecht
Via de eigenaresse van Salon Perfect Skin kunt u mits bewijs van identiteit, een schriftelijk, gedateerde en ondertekend verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Salon Perfect Skin zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren. Indien u bezwaar wil maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u contact opnemen met de eigenaresse van Salon Perfect Skin. Eventuele vragen en/of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunt u contact opnemen: 0619208835 of info@spsvarsseveld.nl.

8. Wijzigingen
Salon Perfect Skin behoudt zich het recht om deze Privacyverklaring ten alle tijden en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. Elke wijziging wordt op de website bekend gemaakt, geadviseerd wordt om regelmatig deze Privacyverklaring te bekijken.